top of page

2020芬蘭木柱隊制錦標賽

當日有9組,共29位選手同場競技,第一輪先分為甲、乙兩組進行小組單循環比賽,各小組的首、次名進入淘汰賽,競爭冠軍寶座。

                   冠軍: 鶴年體藝                                       亞軍:浩瀚木柱

                   季軍: 木柱伙伴                                        殿軍:越前屬會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 感謝各位選手的參與,下次繼續以柱會友!

​ 更多比賽精彩花絮,請到 相簿

芬蘭木球 比賽 新興運動
芬蘭木柱 戶外新興運動
芬蘭木球 比賽 戶外運動
芬蘭木柱 比賽 刺激 課程
芬蘭木球 比賽 課程 裁判
bottom of page